Forbundsleder med sommerfugler i

ninaglede

Som noen av dere har fått med seg ble jeg nylig valgt til forbundsleder i Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) for tre år framover. Men hva betyr dette i praksis og hva er egentlig APF, spør du kanskje?

Noen av dere har gratulert meg med ny jobb og noen har til og med trodd at jeg nå fysisk flytter inn i Folkets Hus på Youngstorget. Det er utrolig hyggelig med blomster, kost, eposter, gratulasjoner og lykkeønskninger fordi det er et krevende verv jeg har påtatt, men rent fysisk så kommer jeg til å jobbe mye med det samme som før men at jeg nå også kommer til å jobbe mer med mediepolitikk og samarbeide tettere med våre medlemmer i de ulike avisredaksjoner og andre steder.

Arbeiderbevegelsens Presseforbund ble stiftet 9. mars i 1909 og er det eldste forbundet for journalister og redaktører i norsk presse. I dag organiserer vi journalister, redaktører, disponenter, layout-tegnere og fotografer i hele Norge og er fullverdig medlem i Landsorganisasjonen i Norge.

Det vil i praksis si at jeg møter på LOs sekreatariatsmøter hver mandag sammen med de andre 23 forbundslederne i Landsorganisasjonen i Norge. I tillegg vil min hovedkassererer Tore Sjølie møte fast på LOs Repskapsmøter og på LO-kongressen.

Jeg skal på mitt aller første sekretariats møte i morgen og kjenner at jeg faktisk har sommerfugler i magen. Har i helga nynnet på denne morsomme visa om sekretaritatet: https://www.youtube.com/watch?v=eua4dRzfmMQ for å bli varm i trøya.

Jeg gleder meg til 2015. I dag har jeg skrevet 11 enkle råd til deg som drømmer om å starte egen bedrift!Det er en stor og mektig organisasjon jeg nå blir en del av. LO er som dere vet Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere med til sammen 900.000 medlemmer. Formålet med LO er jo å samordne medlemsforbundenes arbeid for slik å samlet fremme lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, forsikringsmessige og kulturelle interesser.

Jeg skal da altså være stemmen til våre medlemmer som stort sett består av journalister, redaktører, disponenter, layout-tegnere og fotografer i Norge. Selv om Norsk Journalistlag siden 1970-tallet har hatt tariffarbeidet for APF-medlemmer, har forbundet fortsatt mange og utfordrende oppgaver. Blant annet står nå  landets lokalaviser og regionaviser overfor krevende omstillinger og er direkte truet av endringer i nyhetsmedienes rammebetingelser. Det har avgjørende betydning for disse avisene at momsen fjernes på brukerbetaling for de tradisjonelle avisenes nettutgaver. Jeg vil som forbundsleder presse på regjeringen om få fortgang i prosessen med å effektuere stortingsvedtaket som ble gjort høsten 2014, om å videreføre momsfritaket til å omfatte avisenes digitale utgivelser. Dette må også gjelde fagpressens digitale utgivelser.

Jeg er også opptatt av at vi skal bevare avismangfoldet vi har i Norge for demokratiet. Færre journalister og nedbemanning gir en fattigere offentlighet med færre stemmer og et mindre opplyst samfunn. I tillegg vil jeg fortsette arbeidet med å verne om ytringsfriheten. Da jeg tok min mastergradsoppgave i journalistikk ved City University for mange år siden handlet min mastergradsoppgave om nettopp vern av ytringsfriheten og pressefriheten. Et tema jeg ofte skriver om i min faste avisspalte i den kenyanske avisa People Daily. Men også i Norge er det viktig å heise flagget om å bevare pressefriheten. Ytringsfriheten i Norge er under stadig mer press. Trusler og angrep mot journalister er et særlig alvorlig angrep på ytringsfriheten.

Jeg vil som APF-leder jobber med å styrke det norske kildevernet, som ledd i vernet av ytringsfriheten.  Dessuten må det treffes tiltak for å styrke ytringsfriheten i arbeidslivet slik at ansatte, både i offentlige og private virksomheter, ikke ulovlig pålegges munnkurv og begrensinger i ytringsfriheten gjennom arbeidsinstrukser og arbeidsavtaler. Retten til å varsle er også en del av ytringsfriheten. Så om du ikke visste mye om hva APF driver med fra før, så håper jeg kanskje du nå har en viss aning. Jeg har heldigvis fått med meg svært dyktige mennesker i mitt forbundsstyre som jeg både kan spille ball med og utforme god mediepolitikk med. Blant annet har jeg fått Marit Almendingen som nestleder, Terje Andresen, sekretær, Tore Sjølie, kasserer og den dyktige Eva Stenbro som styremedlem.

Er du interessert i å vite mer om oss eller kanskje også har lyst til å melde deg inn, så finner du mer på vår nettside: www.a-p-f.no

Ha en fortsatt flott søndag!

About The Author

Nina

Nina Hanssen er en journalist, foredragsholder og erfaren møte- og debattleder opprinnelig fra Trøndelag. Hun er allsidig og har skrevet 5 bøker om blant annet positiv psykologi, pusteteknikker, politikk, slektsforskning og løpeteknikker. Hun er en populær foredragsholder og har også stand up show sammen med Vigdis Jordal.

Leave A Response

* Denotes Required Field