Kjenner du deg ensom? Du er ikke alene.

ensomdame

Visste du at en million nordmenn plages av ensomhet? I helga leste jeg en reportasje i Dagbladet Magasinet som gjorde et sterkt inntrykk på meg som nettopp handlet om ensomhet.  Og jeg følte en trang til å dele noen tanker om hvordan mennesker kan bygge gode positive relasjoner.ensomdame

I Magasinartikkelen fra Lørdag blir vi kjent med Christin Irene Ringdal Solheim fra Fredrikstad og Steve Andre Øyra fra Trondheim som begge forteller åpent om hvordan det føles å være utenfor og føle seg ensom, også når de var med folk. Mange kan kjenne seg igjen i deres historier og det er et utrolig viktig tema som blir belyst.

For det er faktisk mulig å føle seg ensom selv om man har mange kontakter. Ensomhet er en opplevelse av savn av kontakt. For Christin var ensomheten knyttet til at hun sluttet å jobbe som følge av revmatisme og etter hvert begynte hun å unngå sosiale settinger fordi hun var livredd for at noen skulle spørre henne om hva hun gjorde og hvordan hun hadde det.

For Steve Andre kom ensomhetsfølelsen for fullt allerede i russetiden da han ikke ble inkludert og følte seg utenfor da de andre festet og hadde det moro. Da han senere begynte å jobbe synes han sommerferiene var verst og ble fyren som aldri ville ta ut ferien i frykt for å føle seg ensom. Det gjør vondt å lese Christin og Steve Andres historier. Heldigvis har begge det bra i dag men det er modig å stå frem i en av landets største aviser med sine personlige betraktninger.

Professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, Ulrik Fredrik Malt, forteller i artikkelen hvorfor ensomhet er farlig. Det handler om at vi mennesker er sosiale vesener. Å oppleve trygghet og tilhørighet er sentralt for vår helse. Han sier at det å være alene og overlatt til oss selv kan bidra til dårlig selvfølelse og gjøre oss utrygge.

Positive sosiale relasjoner på IPPA-kongress

Jeg er enig i at trygghet og tilhørighet er viktig. I sommer skal undertegnede sammen med professor i psykologi Liv Lassen og min medforfatter av løpeboka Kari Uglem delta på verdenskongressen i positiv psykologi med innlegg der vi skal snakke om betydningen av sosiale relasjoner. Helgas artikkelen om ensomhet aktualiserte budskapet vi vil formidle på IPPA-kongressen i Orlando i Juni.

Jeg har siden 2010 jobbet mye sammen med forskere som har jobbet med positiv psykologi som fokuserer på det som fungerer for oss mennesker, vårt potensial og våre muligheter. I positiv psykologi fokuserer vi på altså på å finne løsninger på utfordringer vi ser i samfunnet blant annet ved å se på menneskers karakterstyrker, potensialer, ressurser, verdier, trivsel, samarbeid, læringsstil, bæredyktighet, positive følelser, fellesskap, flow,  mindfulness og humor.

Professor Liv Lassen har i mange år forsket på å identifisere de styrker, ressurser og resiliens aspekter som fremmer barn og unges læring og vekst. En viktig del av arbeidet er å sikre kompetanseutvikling av foreldre og fagpersoner i forhold til oppfølgning av utsatte barn. Hun skal snakke om betydningen av gode positive relasjoner mellom lærer og elev, mens Kari Uglem skal snakke om betydningen av gode positive relasjoner mellom en personlig trener og eleven.

Flow og clicking

Jeg har for det meste jobbet med flow og holder blant annet mange foredrag om hvordan ledere kan for eksempel bruke positiv psykologi til å fremme trivselen og engasjementet blant sine medarbeidere.  Jeg ser at når ledere, trenere eller lærere skaper gode rammer for fordypelse og konsentrasjon slik at medarbeidere opplever jobbhverdagen som meningsfull og utviklende kan dette skape et godt arbeidsmiljø. Men jeg er også opptatt av hvordan vi mennesker kan lettere knytte sosiale bånd med hverandre. I boka «Flow i hverdagen-navigasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet» som jeg har utgitt både på norsk og dansk sammen med Frans Ørsted Andersen  har vi et helt kapittel der vi skriver konkrete råd og hvordan mennesker, både introverte og ekstroverte,  kan knytte sosiale bånd via clicking. Dette skal jeg også snakke mer om på verdenskongressen i Orlando i sommer.

Etter å ha lest artikkelen om Christin Irene Ringdal Solheim fra Fredrikstad og Steve Andre Øyra fra Trondheim tenkte jeg at det kanskje kunne være interessant også å dele noe av dette til deg som kanskje sliter med å knytte sosiale bånd og vegrer deg for å være i sosiale setting. Det du skal vite er at du ikke er alene. De fleste av oss kan føle oss litt utenfor felleskapet hvis man kommer til et sted der man ikke kjenner noen. For hva skal man prate med andre ukjente mennesker om? Trøsten er at også den du møter kanskje har det på samme måte. Hva er så dette CLICKING som jeg er opptatt av spør du kanskje?  Jeg bruker ofte ordet CLICK om magiske møter mellom mennesker. Du har sikkert opplevd det. Kanskje det som skjedde da du møtte kjæresten din? Eller den gangen du møtte bestevenninnen din? Eller kanskje opplevde du det på bussen eller på flyet denne uka da du kom i prat med en fremmed og dere snakket så intenst at dere glemte tid og sted? Etterpå satt du igjen med en godfølelse.

Nettverk og livskvalitet

I rapporten World Happiness report fra 2015 ligger Norge som nummer fire på listen over mest tilfredse nasjoner. Sosial støtte, en persons sosiale nettverk, er blant de forholdene som teller når livskvalitet beregnes.

Da en av mine helter innenfor positiv psykologi Chris Petterson ble spurt om å oppsummere all hans forskning om lykke, svarte han med tre ord: Other People Matter. Jeg tror Petterson har rett. Vi er sosiale skapninger og vi trenger andre mennesker i livene våre for å kjenne oss glad.

Så om du fortsatt føler deg ensom og sliter med å komme deg ut, så kanskje du skal prøve en gang til?  Hvorfor ikke sette deg mål om å få til et CLICK i pinsen. Selv om det ikke skjer, så er det uansett godt å komme seg litt ut blant mennesker.

Kanskje bare tar du en spasertur eller stikker innom en cafe? Kanskje ringer du opp en venn du ikke har sett på lenge for å ta en kaffe? Eller besøker en gammel slektning?  Eller du bare går på kino eller en annen kulturaktivitet.

Der det er andre mennesker er det også gode muligheter for at du treffer et menneske som ønsker kontakt med akkurat deg. Det fine med slike CLICK er at da kommer alle våre ressurser og potensialer frem i lyset!

Clicking handler nemlig om alle dype forbindelser mellom mennesker. Og kan skje når du minst aner det. Når vi møter mennesker som vi «clicker» med, kommer alle våre ressurser og potensialer frem i lyset. Det er lettere å slappe av og dessuten går tiden fort fordi du har det fint. Hvis du fortsatt føler deg ensom, så skal jeg gi deg noen råd om hvordan du kan optimalisere din sjanse til å lykkes med andre mennesker og dermed få mye mer av alle de positive tingene i hverdagen. Empati og aktiv lytting er en del av «clicker-magnetenes» hemmelighet.

Dette er kjerneforhold som kan bidra til å legge til rette for «clicking»:

1. Vi skal være åpne for den magien som kan «ligge i luften» når vi møter andre mennesker vi føler et sterkt fellesskap med.

2. Det er en styrke å vise sin sårbarhet. Ved å gjøre det åpner man seg for andre, og muligheten for «clicking» blir større.

3. Fysisk nærhet viktig for at man kan «clicke» med andre mennesker.

4. Det å være i flow er med på å skape forutsetningene for «clicking».

5.Vi behøver ikke være enige eller av samme nasjonalitet, profesjon, religion osv. – det handler om at det er viktig å finne noe som forener oss hvis vi skal «clicke»: en felles opplevelse, en felles interesse, en felles smak, en felles hobby osv.

6. De fysiske omgivelsene har også betydning

Selv blir aldri lei av å møte nye mennesker selv om det ikke blir magiske click av alle møter.  Jeg gleder meg til å prate mer om dette på verdenskongressen. Hvis du er interessert så  ligger programmet her: http://www.ippanetwork.org/wcpp2015/

ninamanami

Men jeg prøver å innstille meg på at dette KAN skje når-som-helst- når jeg møter folk i gata, når jeg trener, når jeg er på en tilstelning eller bare steller i hagen. Her er noen enkle råd fra meg til deg når du møter et annet menneske:

1 ) Vær empatisk

2 ) Vær en aktiv lytter

3 ) Vis personlig integritet

4 ) Lag tillit

5 ) Vær forberedt på å komme inn i en flyt og kjenne godfølelsen.

 

About The Author

Nina

Nina Hanssen er en journalist, foredragsholder og erfaren møte- og debattleder opprinnelig fra Trøndelag. Hun er allsidig og har skrevet 5 bøker om blant annet positiv psykologi, pusteteknikker, politikk, slektsforskning og løpeteknikker. Hun er en populær foredragsholder og har også stand up show sammen med Vigdis Jordal.

Leave A Response

* Denotes Required Field